www.damsby.se
Läjet levererar
2016-08-09 23:36:36

Bilder Bilder
Line


Något mer vind idag men körde fortfarande 4,5:an. Apelviken var helt tom på vindsurfare med i Läjet fanns det desto fler😀

Lite bättre vinkel än igår gav fina hoppramper för styrbord. Blev mest framåtar och cheese rolls av varierande kvalité.

KOMMENTARER
Namn* 
Kommentar* 

(ingen HTML)
Skräpfilter* Skriv in de tre sista bokstäverna i svenska alfabetet
Copyright 2009© - all rights reserved Administrera